دوشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۵, ۲۰:۱۷
جستجو
 
مدیریت

مدیر بیمارستان :

احمدعلی طاهراصلانی

کارشناس پرستاری

تلفن دفتر : 48227131