دوشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۵, ۲۰:۱۳
جستجو
 
فروشگاهها
آموزش 1
تعرفه
مداومم
مهمانسرا

رهبر2
 سایت دولت 

وزارت

ورود به سایت
شماره پیگیری:
Email

 e-mail

شریف 3

کلنگ مرکز "دیالیز" کنگاور به همت یک "خیر" زمین زده شد+ عکس
کلنگ مرکز "دیالیز" کنگاور به همت یک "خیر" زمین زده شد+ عکس
(۲۹ آذر ۱۳۹۵ ۲۳:۰۸)
انعقاد قرارداد با باشگاه ورزشی ایران بانو
انعقاد قرارداد با باشگاه ورزشی ایران بانو
با موافقت ریاست محترم شبکه جهت استفاده بانوان محترم قراردادی با باشگاه ورزشی ایران بانو منعقد گردید.
(۲۲ آذر ۱۳۹۵ ۰۰:۴۰)
ریاست دانشگاه در کنگاور: نمایندگان مردم در مجلس برای جذب متخصصان به صورت بسیار جدی به دانشگاه کمک کنند
ریاست دانشگاه در کنگاور: نمایندگان مردم در مجلس برای جذب متخصصان به صورت بسیار جدی به دانشگاه کمک کنند
(۲۹ آذر ۱۳۹۵ ۲۲:۵۹)
برگزاری دوره آموزشی تغذیه سالم
برگزاری دوره آموزشی تغذیه سالم
در تاریخ 13 آذر ماه کارگاه تغذیه سالم جهت کلیه پرسنل در سالن اجتماعات برگزار گردید
(۱۹ آذر ۱۳۹۵ ۱۶:۰۰)

اداری اعتباربخشی
اطلاعیه آموزش