راهنمای بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید دکتر چمران

سیر اجرایی پذیرش بیماران بستری در بیمارستان :

الف : مراحل پذیرش بیمارانی که دستور بستری از طریق درمانگاه بیمارستان دریافت می نمایند :

مراجعه بیمار یا همراه وی به واحد پذیرش جهت تشکیل پرونده بستری با در دست داشتن دستور بستری 

وارد کردن مشخصات بیمار و اطلاعات مورد نیاز در برنامه پذیرش ، اخذ رضایتنامه از بیمار یا همراه وی ، صدور کارت همراه در صورت تمایل و تشکیل پرونده 

مراجعه به واحد پذیرش صندوق جهت واریز مبلغ علی الحساب بستری 

ارجاع بیمار به بخش مربوطه بادردست داشتن پرونده 

مشخص شدن اتاق و تخت بیمار  و دریافت کیف و لوازم بهداشتی در بخش بستری ، همچنین مراجعه همراه بیمار به داروخانه جهت دریافت لنز بیمار ( در صورت نیاز )

و وسایل انتقال بیمار به بخش های بستری در اورژانس فراهم می باشد .(برانکارد – ویلچر – بیماربر )

ب : مراحل پذیرش جهت بستری بیمارانی که به اورژانس بیمارستان مراجعه می نمایند :

دریافت دستور بستری از پزشک اورژانس 

مراجعه به پذیرش اورژانس جهت تکمیل پرونده واخذ رضایتنامه از بیمار یا همراه وی 

هدایت بیمار به اورژانس جهت بستری موقت در اورژانس و در صورت نیاز ، انتقال به بخش مربوطه و ادامه درمان

مدارک مورد نیاز در هنگام پذیرش بیمار : 

دستور بستری توسط پزشک 

داشتن مدرک شناسایی معتبر جهت تکمیل اطلاعات هویتی بیمار در برنامه پذیرش و تشکیل پرونده ( شناسنامه ، کارت ملی ، دفترچه بیمه).داشتن کد ملی برای بیماران ایرانی الزامی و ضروری است.

راهنمای مراجعین هنگام پذیرش : 

به منظور بهبود روند پذیرش در هنگام تشکیل پرونده بستری ، با متصدی پذیرش در ارائه اطلاعات صحیح و دقیق جهت ورود اطلاعات به سیستم همکاری لازم را به عمل آورید . 

پس از تعیین اتاق و تخت چنانچه با هر کمبود یا مشکلی مواجه شدید مراتب را سریعا به سرپرستاری بخش اعلام نموده تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام گردد . 

به منظور رعایت بهداشت فردی از وسایل شخصی موجود در کیف دریافتی در بدو ورود به بخش استفاده نمایید . 

در جهت رعایت بهداشت فردی وعدم نارضایتی سایر بیماران همکاری لازم را با پرسنل بخش در خصوص تعویض لباس و ملحفه در زمان های معین شده ، همچنین رعایت بهداشت فردی ( استحمام ، شستن دست ها ، مسواک زدن و ...) به عمل آورید . 

در راستای رعایت مطلوب بهداشت و کنترل عفونت در محیط بیمارستان ، جهت انتقال به اتاق عمل جراحی از گان و کلاه یکبار مصرف استفاده نمایید . 

مسئولیت اموال و وسایل با خود بیمار و همراهان آنان بوده و بیمارستان در این خصوص هیچگونه تعهدی ندارد. 

به منظور رعایت نظم و رفاه حال سایر بیماران در طول مدت بستری موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات بیمارستان می باشید . 

سیر اجرایی پرونده بالینی بیمار در زمان ترخیص:

پس از دستور ترخیص توسط پزشک معالج روند اداری ترخیص آغاز می گردد که مراحل مورد نیاز به شرح ذیل می باشد : 

تکمیل پرونده توسط پرستار بخش وکنترل اوراق مربوطه 

منظم کردن اوراق پرونده توسط منشی بخش و ارسال پرونده به واحد آزمایشگاه 

ارسال پرونده به واحد آزمایشگاه وکنترل آزمایشات و قیمت گذاری توسط آزمایشگاه 

ارسال پرونده از آزمایشگاه به پاراکلینیک و کنترل و قیمت گذاری کلیه خدمت ارائه شده توسط واحد مربوطه 

سپس ارسال پرونده بیمار به قسمت داروخانه و کنترل داروها و لوازم مصرفی و قیمت گذاری توسط بخش مذکور 

ارسال پرونده از طریق منشی ترخیص به حسابدار ترخیص جهت تنظیم صورتحساب بر اساس تعرفه های قانونی 

نوبت دهی زمان مراجعه همراه بیمار به واحد حسابداری جهت ترخیص بیمار ، توسط واحد ترخیص 

تحویل برگ نوبت دهی به همراه بیمار در بخش توسط منشی بخش 

مراجعه همراه بیمار به واحد حسابداری جهت دریافت قبض تسویه حساب طبق زمان بندی ارائه شده توسط منشی بخش 

واریز هزینه خدمات ارائه شده به صندوق مرکز ( جهت سهولت در تمامی باجه ها کارتخوان موجود است)

ارائه قبض پرداختی به واحد حسابداری و دریافت برگ خروج بیمار از بخش 

ارائه نسخه دوم برگ خروج بیمار به نگهبانی مرکز جهت خروج بیمار 

مدارک مورد نیاز جهت ترخیص بیمار : 

دارندگان بیمه تأمین اجتماعی ، خدمات درمانی و یا نیروهای مسلح : 

دو عدد کپی از برگ مشخصات دفترچه بیمه بیمار 

شناسنامه بیمار در صورت مجرد بودن 

دارندگان بیمه روستایی و یا عشایر : 

دو عدد کپی از برگ مشخصات دفترچه بیمه 

دارندگان بیمه کمیته امداد امام : 

اصل معرفینامه از کمیته امداد و دو کپی از آن 

اصل کارت کمیته و دو کپی از آن 

توجه در تمامی مراحل اگر بیمار دچار مشکلی شد یا شکایتی داشت مینواند به دفتر مدیریت یا دفتر پرستاری بیمارستان مراجعه نماید