آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه :

زهرا عظیمی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

راهنمای بیماران:

اقدامات ضروری قبل از نمونه گیری جهت رسیدن  به نتایج صحیح در آزمایشات بالینی

  •  شب قبل از آزمایش ، شام سبک و مختصر میل شود .
  • صبح روز آزمایش قبل از نمونه گیری ، غذا ، مایعات ، انواع شکلات و آدامس میل نشود .
  • مصرف دخانیات قبل از نمونه گیری ممنوع می باشد .
  • از ورزش و استرس درصبح روز آزمایش اجتناب گردد .
  • قبل از خون گیری ، بیمار 15 دقیقه در آرامش بنشیند .
  • نوشیدن آب به مقدار اندک و مسواک زدن دندان ها در صبح روز نمونه گیری مانعی ندارد .
  • در مورد ادامه مصرف و یا قطع دارو قبل از انجام آزمایش ، با پزشک معالج مشورت گردد .