استانداردهای اعتبار بخشی

1398

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران چند سال است که تلاش می‌کند با تدوین و ممیزی استاندارد ملی اعتباربخشی بیمارستان­‌های ایران، مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت شغلی و پایش رضایت مندی گیرندگان خدمات را در بیمارستان­ ها استقرار و بهبود بخشد.

فرنام، بر حسب وظیفه در مسیر اطلاع رسانی در خصوص استانداردسازی امور علمی کشور، اکنون آخرین ویرایش استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستان‌های ایران در سال 1398 منتشر شده را برای دانلود در اختیار شما عزیزان قرار داده است. این استانداردها برای اجرا به بیمارستان­‌ها ابلاغ شده اند و می توانید نسخه جدید این استاندار را دانلود نمایید. علی­رغم کلیه آموزش­‌های الزامی برای بیمارستان­ ها و سرپرستان واحد اعتباربخشی، همچنان اجرای برخی سنجه­‌های این­ استاندارد برای بیمارستان‌ها نیاز به دقت و آموزش بیشتری دارد. 

مفهوم اعتبار بخشی

اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمار در بیمارستان و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تاکید دارد «اعتبار بخشی» برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می شود. مفهوم اعتباربخشی و رضایت‌مندی به یکدیگر وابسته هستند.

خط مشی مراقبت‌های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز برروی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن، اساس «اعتبار بخشی » را تشکیل می‌دهد. اعتباربخشی باید با نظارت کامل و بدون چشم‌پوشی سیستم ناظر اجرا شود.

نحوه اعتبار بخشی

اجرای ارزیابی اعتباربخشی نسل نوین براساس کتاب راهنمای استانداردهای اعتبار بخشی که بخشی از آن را فرنام قبلا ترجمه و ویرایش کرده‌ است، انجام می گیرد. بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه در سامانه اعتباربخشی ملی، اطلاعات بیمارستانی خود را بارگذاری کرده و براساس برنامه زمانی مشخص که توسط دانشگاه به بیمارستان‌های زیرمجموعه اعلام می‌گردد، ارزیابی داخلی خود را به همراه سنجه‌های غیرقابل ارزیابی بارگذاری کرده و پس از تایید توسط اداره اعنبار بخشی معاونت درمان دانشگاه و ارسال به سامانه اعتباربخشی بیمارستان براساس برنامه تعیین شده و اطلاع زمان انجام ارزیابی اعتباربخشی توسط معاونت درمان با بهره گیری از ارزیابان منتخب وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشکی انجام می پذیرد؛ و امتیازات ارزیابی در سامانه ملی اعتباربخشی بارگذاری شده و طی گذشت زمانی مشخص برای بیمارستان کارنامه صادر گردیده و بر این اساس گواهینامه توسط وزارت متبوع صادر می گردد.
فهرست استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران ویرایش سال 1398

 

 

الف – رهبری و مدیریت

 • الف- 1 رهبری و مدیریت کیفیت
 • الف- 2 مدیریت خطرِ حوادث و بلایا
 • الف- 3 مدیریت منابع انسانی و سلامت حرفه ای
 • الف- 4 مدیریت خدمات پرستاری
 • الف- 5 فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت
 • الف- 6 بهداشت محیط
 • الف- 7 مدیریت تجهیزات پزشکی

ب – مراقبت و درمان

 • ب- 1 مراقبت های عمومی بالینی
 • ب- 2 مراقبت های حاد و اورژانس
 • ب- 3 مراقبت های جراحی و بیهوشی
 • ب- 4 مراقبت های مادر و نوزاد
 • ب- 5 پیشگیری و کنترل عفونت
 • ب- 6 مدیریت دارویی
 • ب- 7 خدمات تصویر برداری
 • ب- 8 خدمات آزمایشگاه
 • ب- 9 طب انتقال خون
 • ب- 10 خدمات سرپایی

ج- حمایت از گیرنده خدمت

 • ج- 1 تامین تسهیلات برای گیرنده خدمت
  ج- 2 احترام به حقوق گیرنده خدمت