بی

مراجعه کننده گرامی از حضور و حسن انتخاب شما در جمع خانواده بزرگ بیمارستان شهید دکتر چمران شهرستان کنگاور مفتخریم. بدون تردید بیمارستان کنگاور از گذشته تا کنون با هدف تامین رضایت مراجعین محترم و خانواده های ارجمند آنان در راستای تحقق این مهم بوده است.

امید است که لایق محبت بیکران شما عزیزان باشیم.  

 

همه چیز درباره ویروس کرونا

کرونا    

 

سامانه نوبت دهی بیمارستان شهید دکتر چمران کنگاور

نوبت