تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۸,۳۳۹,۰۰۶ نفر
۷,۹۵۰ نفر
۱۹,۴۸۴ نفر
۲۴ دی ۱۳۹۹
۱۶,۱۰۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۲/۲۲ ۵   کاربر ۸   صفحه
۰۲/۲۱ ۹۷   کاربر ۹۸   صفحه
۰۲/۲۰ ۹   کاربر ۱۰   صفحه
۰۲/۱۹ ۴   کاربر ۸   صفحه
۰۲/۱۸ ۸   کاربر ۱۳   صفحه
۰۲/۱۷ ۹   کاربر ۲۰   صفحه
۰۲/۱۶ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۲/۱۵ ۵   کاربر ۶   صفحه
۰۲/۱۴ ۳۲   کاربر ۳۵   صفحه
۰۲/۱۳ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۲/۱۲ ۶   کاربر ۸   صفحه
۰۲/۱۱ ۴   کاربر ۱۵   صفحه
۰۲/۱۰ ۳   کاربر ۵   صفحه
۰۲/۰۹ ۲   کاربر ۴   صفحه
۰۲/۰۸ ۴۹   کاربر ۶۹   صفحه
۰۲/۰۷ ۷   کاربر ۱۱   صفحه
۰۲/۰۶ ۲   کاربر ۱۶   صفحه
۰۲/۰۵ ۷   کاربر ۸   صفحه
۰۲/۰۴ ۶   کاربر ۲۹   صفحه
۰۲/۰۳ ۷   کاربر ۷   صفحه
۰۲/۰۲ ۱۹   کاربر ۲۵   صفحه
۰۲/۰۱ ۴   کاربر ۹   صفحه
۰۱/۳۱ ۸   کاربر ۱۲   صفحه
۰۱/۳۰ ۵   کاربر ۷   صفحه
۰۱/۲۹ ۱۲   کاربر ۲۶   صفحه
۰۱/۲۸ ۸   کاربر ۱۰   صفحه
۰۱/۲۷ ۲۵   کاربر ۲۷   صفحه
۰۱/۲۶ ۳   کاربر ۴   صفحه
۰۱/۲۵ ۸   کاربر ۱۰   صفحه
۰۱/۲۴ ۳   کاربر ۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۱۸ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۸۸ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۳۱ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۴۹ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۱۸ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۱۵ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۲۰ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۶۶ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۵۶۳ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۶۷ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷۲۸ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۹۳۱ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷۴۳ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶۵۸ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۶۳۰ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶۱۱ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۵۱ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۸۶ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۲۰ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵۴۹ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۶۲۵ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶۲۵ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶۰۰ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵۳۸ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳,۲۴۳,۷۷۰ ۴۰ %
ZZZ
ZZZ
۱,۱۸۱,۰۰۲ ۱۵ %
USA
USA
۱,۰۳۱,۴۰۰ ۱۳ %
ROM
ROM
۶۷۹,۱۷۵ ۸ %
DEU
DEU
۵۹۳,۰۹۸ ۷ %
SWE
SWE
۳۱۰,۳۲۱ ۴ %
CHN
CHN
۲۱۶,۰۳۴ ۳ %
GBR
GBR
۱۷۲,۴۴۴ ۲ %
RUS
RUS
۱۵۳,۴۸۰ ۲ %
JPN
JPN
۱۲۷,۲۵۶ ۲ %
TUR
TUR
۷۳,۰۵۹ ۱ %
FRA
FRA
۶۰,۹۸۸ ۱ %
UKR
UKR
۵۹,۲۲۸ ۱ %
DNK
DNK
۵۴,۹۱۳ ۱ %
CAN
CAN
۴۰,۸۰۳ ۱ %
NLD
NLD
۳۰,۰۲۳ ۰ %
SEN
SEN
۲۹,۷۸۷ ۰ %
POL
POL
۲۲,۹۵۱ ۰ %
AUS
AUS
۲۰,۰۵۱ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۶۹۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳,۲۱۴ ۴۴ %
Firefox
Firefox
۲,۲۹۳ ۳۲ %
Other
Other
۸۲۶ ۱۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۳۴ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۱۵۸ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۱۷ ۲ %
Safari
Safari
۱۱۷ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۷۷ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۵۲ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۵ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۴ ۰ %
Opera
Opera
۱۳ ۰ %
Edge
Edge
۱۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱,۶۲۵ ۳۰ %
Windows 7 ۱,۴۱۷ ۲۶ %
Other ۱,۰۹۴ ۲۰ %
Windows 10 ۶۴۲ ۱۲ %
Windows 8 ۲۷۴ ۵ %
Vista ۱۴۲ ۳ %
iOS ۱۰۱ ۲ %
XP ۸۵ ۲ %
Android ۳۰ ۱ %
Windows 2003 ۴ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
معاونت نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵
پاینده ۵
{q} ۴
ادریس خالدی ۳
دکتر خالدی بیمارستان کنگاور ۳
نوبت دهی ۳
بیمارستان شهید چمران کنگاور ۳
افشاریان ۲
اسامی پرستاران ۲
نوبت ۲
دکتر ادریس خالدی ۲
تلفن نیرو انسانی‌ علوم پزشکی کرمانشاه ۱
خالدی بیمارستان کنگاور ۱
کمک خیرین کنگاور ۱
دفتر پرستاری دانشگاه کرمانشاه ۱
دفتر پرستاری استان کرمانشاه ۱
بیمارستان کنگاور ۱
شرایط پیمانی به رسمی آزمایشی علوم پزشکی کرمانشاه ۱
اعضای شورای شهر کنگاور ۱
دانشگاه علوم زشکی کرمانشاه ۱
پورتابل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
نیروانسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
تلفن منابع نیروی انسانی کرمانشاه ۱
دکتر مجید گودینی متخصص اطفال در کنگاور ۱
شماره تماس نیرو انسانی علوم پزشکی کرمانشاه ۱
تماس با نیرو انسانی علوم پزشکی کرمانشاه ۱
content/دستیاری-6 ۱
content/برنامه-عملیاتی-گروه-باکتری-و-ویروس-شناسی-پزشکی ۱
لیست مرکز پرستاری زیر نظر علوم پزشکی کرمانشاه ۱
نیروی انسانی علوم پزشکی کرمانشاه ۱
منابع انسانی علوم پزشکی کرمانشاه ۱
فلوچارت آموزش منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
پرستاران ۱
اسامی پرستاران بخش اورژانس ۱
kangavarhosp.kums.ac.ir ۱
{q}''A=0 ۱
تبدیل وضعیت پیمانی ۱
تبدیل وضعیت ۱
آئین نامه مرخصی ۱
سایت بیمارستان شهید چمران کنگاور ۱