تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۲۰,۳۲۶,۱۶۸ نفر
۷,۴۰۶ نفر
۱۰,۲۴۵ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

44.200.40.195
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۰۴ ۶   کاربر ۱۷   صفحه
۰۴/۰۳ ۱۳   کاربر ۲۲   صفحه
۰۴/۰۲ ۵   کاربر ۸   صفحه
۰۴/۰۱ ۹   کاربر ۱۰   صفحه
۰۳/۳۱ ۲۰   کاربر ۳۹   صفحه
۰۳/۳۰ ۲۰   کاربر ۳۹   صفحه
۰۳/۲۹ ۶۹   کاربر ۸۶   صفحه
۰۳/۲۸ ۳۶   کاربر ۶۰   صفحه
۰۳/۲۷ ۸   کاربر ۲۰   صفحه
۰۳/۲۶ ۱۱   کاربر ۱۵   صفحه
۰۳/۲۵ ۹   کاربر ۲۷   صفحه
۰۳/۲۴ ۱۱   کاربر ۲۳   صفحه
۰۳/۲۳ ۱۲   کاربر ۵۹   صفحه
۰۳/۲۲ ۱۰   کاربر ۱۵   صفحه
۰۳/۲۱ ۸   کاربر ۱۳   صفحه
۰۳/۲۰ ۸   کاربر ۹   صفحه
۰۳/۱۹ ۷   کاربر ۱۰   صفحه
۰۳/۱۸ ۲۲   کاربر ۳۶   صفحه
۰۳/۱۷ ۴   کاربر ۱۰   صفحه
۰۳/۱۶ ۵۰   کاربر ۶۱   صفحه
۰۳/۱۵ ۱۳   کاربر ۳۲   صفحه
۰۳/۱۴ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۳/۱۳ ۴   کاربر ۱۱   صفحه
۰۳/۱۲ ۴   کاربر ۱۵   صفحه
۰۳/۱۱ ۱۰   کاربر ۱۹   صفحه
۰۳/۱۰ ۱۵   کاربر ۳۶   صفحه
۰۳/۰۹ ۱۸   کاربر ۲۵   صفحه
۰۳/۰۸ ۱۸   کاربر ۲۸   صفحه
۰۳/۰۷ ۴۲   کاربر ۶۳   صفحه
۰۳/۰۶ ۱۰   کاربر ۱۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۷۵۰ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲,۱۷۷ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۷۲۴ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۲۹۱ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۲۹۷ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۵۵۰ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۱,۱۱۵ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۳۶۰ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۸۶۴ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۷۸۵ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲,۵۵۹ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۳,۰۷۷ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲,۸۴۶ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲,۵۲۰ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۸۴۰ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲,۰۵۲ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۶۷۶ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۶۸۶ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۹۴۸ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۷۶۹ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱,۶۷۴ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۹۸۵ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۹۴۹ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۷۹۶ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
SWE
SWE
۶,۹۶۶,۷۶۳ ۳۵ %
IRN
IRN
۶,۲۲۱,۴۹۱ ۳۱ %
ZZZ
نامشخص
۱,۶۸۶,۲۶۴ ۸ %
USA
USA
۱,۳۹۹,۲۰۹ ۷ %
ROM
ROM
۱,۲۶۵,۱۲۴ ۶ %
DEU
DEU
۸۹۱,۰۲۲ ۴ %
JPN
JPN
۲۷۷,۱۶۲ ۱ %
CHN
CHN
۲۵۵,۸۸۸ ۱ %
GBR
GBR
۲۳۷,۸۳۰ ۱ %
RUS
RUS
۲۱۵,۵۷۴ ۱ %
DNK
DNK
۸۸,۲۹۸ ۰ %
TUR
TUR
۷۸,۳۶۶ ۰ %
UKR
UKR
۷۰,۵۹۵ ۰ %
FRA
FRA
۶۸,۲۶۲ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۰۸ ۰ %
CAN
CAN
۵۱,۳۶۲ ۰ %
POL
POL
۴۴,۶۹۳ ۰ %
AUS
AUS
۴۴,۳۴۳ ۰ %
NLD
NLD
۳۸,۴۸۳ ۰ %
ESP
ESP
۳۳,۹۱۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۲۵,۵۸۷ ۷۳ %
Chrome
Chrome
۷,۰۰۶ ۲۰ %
Other
Other
۹۹۷ ۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۴۸ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۲۸۴ ۱ %
Safari
Safari
۲۳۲ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۲۰ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۷۹ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۵۸ ۰ %
Opera
Opera
۴۷ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۵ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۵ ۰ %
Edge
Edge
۲۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۴,۲۴۹ ۴۵ %
Windows 7 ۱,۷۰۸ ۱۸ %
Other ۱,۳۴۰ ۱۴ %
Windows 10 ۹۴۰ ۱۰ %
Windows 8 ۴۵۰ ۵ %
XP ۲۲۴ ۲ %
iOS ۲۱۳ ۲ %
Vista ۱۵۲ ۲ %
Android ۸۸ ۱ %
Windows 2003 ۷ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
نوبت دهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کنگاور ۸
پاینده ۷
نوبتدهی بیمارستان چمران کنگاور ۶
معاونت نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶
بیمارستان شهید چمران کنگاور ۵
{q} ۴
دکتر ادریس خالدی ۴
115 ۴
سامانه نوبت دهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کنگاور ۴
شماره منابع نیروی انسانی کرمانشاه ۳
ادریس خالدی ۳
دکتر خالدی بیمارستان کنگاور ۳
نوبت دهی ۳
افشاریان ۲
اسامی پرستاران ۲
نوبت ۲
بیمارستان کنگاور ۲
بیمارستان چمران کنگاور ۲
آدرس واحد نیزوی انسانی در کرمانشاه ۲
نوبت دهی بیمارستان کنگاور ۱
نوبت دهی بیمارستان چمران کنگاور ۱
آدرس دکتر مجیدگودینی کنگاور ۱
بیوگرافی دکتر ادریس خالدی ۱
شماره تماس های داخلی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
فوریتها ۱
شماره تماس نیروی انسانی کرمانشاه ۱
کمک خیرین کنگاور ۱
دفتر پرستاری دانشگاه کرمانشاه ۱
دفتر پرستاری استان کرمانشاه ۱
شرایط پیمانی به رسمی آزمایشی علوم پزشکی کرمانشاه ۱
اعضای شورای شهر کنگاور ۱
دانشگاه علوم زشکی کرمانشاه ۱
پورتابل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
نیروانسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
تلفن منابع نیروی انسانی کرمانشاه ۱
تلفن نیرو انسانی‌ علوم پزشکی کرمانشاه ۱
خالدی بیمارستان کنگاور ۱
دکتر مجید گودینی متخصص اطفال در کنگاور ۱
شماره تماس نیرو انسانی علوم پزشکی کرمانشاه ۱
تماس با نیرو انسانی علوم پزشکی کرمانشاه ۱
content/دستیاری-6 ۱
content/برنامه-عملیاتی-گروه-باکتری-و-ویروس-شناسی-پزشکی ۱
لیست مرکز پرستاری زیر نظر علوم پزشکی کرمانشاه ۱
نیروی انسانی علوم پزشکی کرمانشاه ۱
منابع انسانی علوم پزشکی کرمانشاه ۱
فلوچارت آموزش منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
پرستاران ۱
اسامی پرستاران بخش اورژانس ۱
kangavarhosp.kums.ac.ir ۱
{q}''A=0 ۱